Stembent treedt elk jaar naar buiten. Korenfestivals, muziekdagen, een middag in een verzorgingshuis. In de eigen gemeente Edam-Volendam, maar ook elders.

Helaas was daar door het coronavirus een tijd lang geen gelegenheid voor. Daarom een korte terugblik.

Stembent deed eind juni 2019 mee aan het Korenfestival in Medemblik. We zongen zo goed dat onze dirigent Roland Bosma werd verkozen tot de beste dirigent van de dag. Laat nou het jaar daarvoor op hetzelfde festival onze pianist Danny Molenaar worden verkozen tot de beste begeleider.

Vrijdag 13 december 2019 zongen we een kerstrepertoire in verzorgingshuis ''De Meermin'', Paulus Pieterstraat 1, Edam. En dinsdag 17 december brachten we traditiegetrouw een Kerstconcert in de open lucht, voor de deur van De Harmonie, Voorhaven, Edam. Samen met mannenkoor ''Excelsior''.

Stembent deed eind juni 2019 mee aan het Korenfestival in Medemblik. We zongen zo goed dat onze dirigent Roland Bosma werd verkozen tot de beste dirigent van de dag. Laat nou het jaar daarvoor op hetzelfde festival onze pianist Danny Molenaar worden verkozen tot de beste begeleider.

Coronz hakte er lelijk in, maar onlangs zijn we weer begonnen met optredens. Zondag 13 juni 2022 zongen we op het jubileum van het Edamse Mannenkoor ''Éxcelsior'', in de Grote Kerk van Edam. En zondag 10 juli jongstleden zongen we op het feest van 400 jaar Purmer. Tot voorlopig slot: 6 november jongstleden zongen we op het Festival van het koor Remix, in de Rijp.


Stembent op het feest van 400 jaar Purmer