Stembent is een van de langst bestaande koren van Edam-Volendam maar we hebben ongetwijfeld het jongste repertoire. Kijk op deze site maar op de bladzijde ''repertoire''. We hebben een dirigent die zelf moderne liedjes arrangeert, en een pianist die ze met hart en ziel laat horen. We zijn een vierstemmig koor, en een ledenstop is er niet.

Door de inval van het coronavirus hebben we ruim een jaar niet kunnen zingen. Maar we zijn met de door het RIVM voorgeschreven voorzichtigheid weer begonnen. In de kleine Vermaning-kerk (Jan Nieuwenhuizenplein 6, Edam, de Kaasmarkt) zingen we sinds 7 september jl. weer met veel plezier.

Het zal vast nog enige tijd duren voor het sociale en culturele leven van Edam-Volendam weer op toeren is, maar aan Stembent zal het niet liggen. Kom er bij. Lees op de pagina ''Over zingen'' wat de winst is van een avond in de week samenzang.

Je kan op een dinsdagavond gewoon binnenlopen, om 20.00 uur beginnen we. Of je belt met onze secretaris Chris Veen, 06-51285212.
Stembent heeft bij gelegenheid in de haven van Volendam opgetreden, Minstens een kwart van de koorleden komt uit het beroemde vissersdorp. Dus hebben we ons ook maar eens in een Volendammer kostuum gestoken Het zong prima.